English

חברה

העצמי במראת השם
תאריך הקלטה: 18/08/2009

שפה: עברית
משך: 30 דקות
השם פרטי שלנו הוא אחד ממרכיבי הזהות האינטימיים ביותר של האדם. ד"ר רוית ראופמן משוחחת עם מאיר נדב, ממחברי הספר "העצמי במראת השם" אשר מנסה להתחקות אחר שורשי התהליך של הענקת שמות בחברה היהודית ישראלית.