English

חברה

סדרה: מיסטיקה
הרצאתו של ד"ר ריימונד ליכט מהאוניברסיטה העברית.
הרצאתו של פרופ' יוסי ציגלר מאוניברסיטת חיפה דנה בפיזיונומיה של ימי הביניים והמעמד שלה בהקשרים מוסדיים.
הרצאתו של פרופ' פיטר פורשאו מאוניברסיטת אמסטרדם.
הרצאתו של ד"ר יוסי חיות מאוניברסיטת חיפה.
הרצאתו של פרופ' גדעון בוהק מאוניברסיטת תל אביב.
הרצאתו של פר פקסנד מאוניברסיטת שטוקהולם.
הרצאתו של פרופ' משה אידל מהאוניברסיטה העברית.