English

מדע ורפואה

סדרה: סטיגמה ובריאות נפש
תחום הסטיגמה בבריאות הנפש נחקר רבות בשנים האחרונות. איך מתמודדים אנשים שהדביקו להם סטיגמה של "חולי נפש", על התפתחויות מחקריות בתחום ועל חידושים תיאורטיים ומחקריים.
אילאיל צין מספרת על הקשיים שחוותה בשל הסטיגמה של "חולת נפש" שדבקה בה, כמי שטופלה בשירותי לשכות הרווחה ושהתה באשפוז פסיכיאטרי. על הפיטורים מהעבודה, הדחייה החברתית, תופעות לוואי של תרופות ועוד. בסרטון נפלה טעות בכיתוב. אילאיל צין היא מנהלת ארצית בתחום חברה ופנאי בעמותת אנוש.
פרופ' ברוס לינק מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת קולומביה סוקר את התפתחות מושג ה"סטיגמה" בששת העשורים האחרונים בכלל ואת ההשפעות של סטיגמות על אנשים עם הפרעות נפשיות בפרט.
פרופ' פול ה. ליסאקר מהמחלקה לפסיכיאטריה מבית הספר לרפואה באוניברסיטת אינדיאנה סוקר את התפתחות תופעת הסטיגמות והדעות הקדומות ומתמקד כיצד סטיגמות ודעות קדומות כלפי אנשים עם הפרעות נפשיות פוגעות בטיפול ובשיקום שלהם.