English

מדע ורפואה

סדרה: כשהרפואה, הטכנולוגיה והרוח נפגשות
סדרה: כשהרפואה, הטכנולוגיה והרוח נפגשות
פרופ' דניאל הרשקוביץ, שר המדע והטכנולוגיה, מתאר את תפקידו של המשאב האנושי יוצא הדופן בישראל בבנייה ועיצוב של החברה הישראלית. הוא טוען כי המשאב האנושי הגיע להישגים מצטיינים והפך את המדינה לייצואנית מובילה של המדע, הרפואה והטכנולוגיה.
האם זה אפשרי שיפתחו תרופות שירפאו את כל המחלות? פרופ' אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל בכימיה לשנת 2004 משתף חלק ממחשבותיו על האם רפואה אישית תהיה הפתרון לרפא את כל המחלות?
"ניהול חידושים בשירותי הבריאות יכול להרחיב את היקף המשק הישראלי." כך טוען גבריאל מרון, מייסד ומנכ"ל לשעבר של גיוון אימג'ינג ומסביר מה צריך לעשות כדי לבצע שינויים שיאפשרו את פיתוח החידושים.
מהם האתגרים העומדים בפני תעשיית התרופות כיום ובעתיד? האם תעשייה זו תמשיך לשגשג ולהמציא את עצמה כפי שעשתה בעשורים האחרונים? ג'יימי רובין מציגה את דעותיה על עתידה של תעשיית התרופות.
מה מצבה של הבריאות בישראל היום ולאן פניה מועדות? פרופ' רפאל ביאר, מנהל הקריה הרפואית רמב"ם מציג סקר של בריאות הציבור הישראלי היום ואת התחזיות לעתיד. הוא מתייחס לתוחלת החיים והתמותה, למערכת הבריאות המודרנית של ישראל, ההוצאה הלאומית לבריאות, חינוך לבריאות, מחקר וחדשנות בתעשייה.
פרופ' קרל סקורצקי, מנהל פיתוח הרפואה והמחקר בקריה הרפואית רמב"ם חשף במסגרת עבודתו את ההרכב הגנטי המשותף של עמים שונים. הוא מסביר איך מיפוי גנטי יכול לסייע בקידום הרפואה האישית והמונעת.