English

חברה

אוניברסיטת חיפה העניקה זו השנה השלישית 44 מלגות לזכר חללי אסון השריפה בכרמל לסטודנטים מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. המלגות נתרמו ע"י יו"ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה, ליאון צ'רני.
בספרות המחקרית על תקשור מוזכר שהמתקשרים הראשונים שסוקרו באמצעי התקשורת סיפרו שהם חוו נתק בין הרוח והחומר בזמן התקשור והיו נתונים במין טראנס כלשהו ובעצם שימשו כלי להעברת מידע מהישות. רותם קורן מהאוניברסיטה העברית בדקה את נושא הנתק בין הגוף לנפש ואת תפקיד הגוף והחומר בתהליך התקשור.
חוקרים רבים מדברים על ישראליזציה של החרדים. בתוכנית יועלו נושאים שונים: האם גיוס בני ישיבות יגדל במהלך השנים, או שיוקם מנגנון חלופי שיתאים לחברה החרדית וירצה גם את החברה הכללית? האם האישה החרדית היא "סוכנת השינוי" ומובילת הדרך לשינויים שעוברים על החברה החרדית או האם יש "סוכני שינוי" אחרים בחברה החרדית? על התמורות בחברה החרדית, מערכת היחסים חרדים-חילונים ועל המנטרות והסטיגמות המזינות אותה מספר העיתונאי, קובי אריאלי.
פרופ' רות כץ משוחחת עם דוד אולמן, מנהל המחלקה לקשיש בעיריית חיפה על הפנים השונים של הזיקנה ועל השירותים השונים הניתנים לקשישים.