English

בטחון ומדינה

מפקד הגיס הצפוני, האלוף גרשון הכהן, מדבר על תפיסת הביטחון מההיבט הפרקטי וההיבט הערכי לאור הגות דוד בן גוריון.
במלאת 18 שנים לרצח יצחק רבין נפגשו לשיחה ד"ר דן שיפטן, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה ותא"ל (במיל') שמעון חפץ השליש הצבאי בין השנים 1984-1993.
"צריכה להיות אופציה צבאית אמינה מול איראן - ומשמעותה של אופציה אמינה היא גם מבחינת היכולת וגם מבחינת העברת המסר, שאם צריך - ישתמשו בה, ויותר מכך לא ארחיב", כך אמר מפקד חיל האוויר הקודם האלוף עידו נחושתן במסגרת הסמינר של המרכז לחקר הביטחון הלאומי של אוניברסיטת חיפה. לצפייה בהרצאה המלאה.
פרופ' עוזי ארד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי מדבר בהרצאתו במסגרת המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה על הרתעה מול איראן ומול חמאס וחיזבאללה לאור מבצע "עמוד ענן" ולאור ההתפתחויות במזרח התיכון בכלל.
סוגיית גיוס החרדים לצבא מעסיקה רבות את החברה הישראלית. בפאנל דנים הממשתפים בסוגיית גיוס החרדים לצבא כחלק מהשוויון בנטל תוך בחינת חוק טל מנקודות מבט שונות.
המהפכה הטכנולוגית האדירה באמצעי התקשורת מעמידה את התיאוריות הותיקות בחקר התקשורת בפני שינוי מהותי. ממשל שלא יעסוק בהסברה יהפוך ללא רלוונטי, אך האם הוא יכול להיות יעיל כאשר הוא מסביר בעצמו? האם ממשל יכול לפתח אישיות אינטרנטית ולהשתמש בחוכמת ההמון ליצירת תכנים? ד"ר נעם למשטרייך-לטר, דיקן ביה"ס לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה, מסביר מה מחייבת נוכחות ממשלתית ברשת.
באמצע שנות ה-80 פנה אזרח מודאג לשירות לשמירת איכות הסביבה (המשרד להגנת הסביבה כיום) ושאל לגבי השפעות "אפקט הבית הירוק" – הוא כמובן "אפקט החממה" (Green House Effect). ד"ר מיכאל גרבר מהמועצה הלאומית למניעת רעש וזיהום אויר, מדבר על האפקט, על מה שידוע לנו על השפעותיו כיום ועל מה שעוד טומן בחובו העתיד.
האקלים משתנה על פני סקלות שונות שאת רובן אינו מכירים. פרופ' נתן פלדור מהאוניברסיטה העברית מסביר מה יודעים המומחים והחוקרים בחיזוי אקלימי.