English

כלכלה ומשפט

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שתערכנה ב- 22.10.13נערך עימות פוליטי (דיבייט) בין המועמדים לראשות עיריית חיפה. משתתפים בעימות: יעקב בורובסקי, ד"ר איתי גלבוע, ג' זאב סילס, שלמה גלבוע וד"ר עינת קליש רותם. מנחה: ד"ר איתי בארי, ראש התכנית למנהל השלטון המקומי באוניברסיטת חיפה.
המשפט המבוים עסק השנה בזכות לחינוך והחופש מדת במדינה יהודית ודמוקרטית. הרכב בית הדין: השופט יצחק עמית, בית-המשפט עליון – ראש המותב, פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, עו"ד ד"ר יעקב ויינרוט, משרד עו"ד ד"ר י. וינרוט ושות'. בשם העותרים טוענים: עידו אביטל ויעל גנזר. בשם המשיבים טוענים: גבריאל בן שלוש ואופיר פלצ'י.
גיא רולניק, מייסד ועורך ראשי של עיתון דה מארקר מדבר על ההתעוררות החברתית שקמה בחברה הישראלית בנוגע לנושאים חברתיים שבעבר היה הציבור מאוד אדיש להם.
לכל אדם יש זכויות כשהוא מקבל טיפול רפואי. מה קורה כשאדם לא מעוניין לקבל טיפול רפואי ולהאריך את חייו? פרופ' אמנון כרמי משוחח עם עו"ד נעמה ויצ'נר על תפקידן של ועדות האתיקה, ומהן אמות המידה שעל פיהן הן מקבלות החלטות הרות גורל.
פרופ' ג'ולי כהן מאוניברסיטת ג'ורג'טאון מדברת על התפקיד של הפרטיות בחברת המידע המרושתת.