English

אקדמי פלוס

סדרות מומלצות באקדמי פלוס:
בתוכנית: אלימות בין בני זוג היא לא נושא חדש, אבל מזעזע כל פעם מחדש, האם האלימות הזו היא תוצאה של תהליך ארוך ומתמשך או אירוע נקודתי בלתי נשלט? האם לפני הפרטת הקיבוצים הם אכן היו שוויוניים? וגם: מהם עפיפוני המדבר?
בתוכנית: על שנאה פוליטית, האם זה טוב לצרכנים, שהמחירים מסומנים על כל המוצרים בסופר? על הגיל בו מתחילים בני הנוער לשתות אלכוהול ועל מכתבי המלצה – ממי עדיף לנו לקבל מכתב כזה.
בתוכנית: על תנועת האחים המוסלמים, האם המדינה משקיעה כראוי בשוק ההיי-טק, נכיר את הזהות הישראדית? ונחזור יותר מ-200 שנים אחורנית לתוך קרב ימי.
בתוכנית: על האלימות בחברה הישראלית, על תופעת ההשמנה בקרב בני נוער, על נגישות במוסדות לסטודנטים עם מוגבלויות וגם מה באמת מעניין ילדים ללמוד?
בתוכנית הפעם: על שיטה לאיתור חומרי נפץ כדי לסכל מבעוד מועד פעולות טרור, על יחס המעסיקים לעובדים שמטפלים בהורים מבוגרים, על השלכות המעבר לשכר דיפרנציאלי בקיבוצים ועל הספר "הומור - בדרכו של האדם הצוחק".