English

חברה

ואדי סאליב: הנוכח והנפקד
תאריך הקלטה: 30/03/2008

שפה: עברית
משך: 52 דקות
ואדי סאליב הוא מקום שהוא גם סמל. בתודעה הממסדית הישראלית הוא מוצג כעימות אלים בין שוטרים ומזרחיים שאירע אי שם בשנות ה- 50, בתודעה הפוליטית של המאבק המזרחי הוא מהווה נקודת מפנה. בזכרון הפלשתיני ואדי סאליב הוא שכונה מוסלמית, ולבסוף ואדי סאליב הוא גם מקום מוחשי בעיר ממשית. ד"ר דניאל מונטרסקו מהאוניברסיטה המרכז אירופית בבודפשט משוחח עם ההיסטוריונית פרופ' יפעת וייס מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לרגל צאת ספרה החדש "ואדי סאליב: הנוכח והנפקד".