English

חברה

קליטת יהודי בולגריה בישראל
תאריך הקלטה: 01/04/2008

שפה: עברית
משך: 27 דקות
מנהל גזנך המדינה לשעבר, ד"ר משה מוסק, מספר על האופנים השונים של קליטת יהודי בולגריה בישראל, הנחשבת לסיפור הצלחה. מתוך הכנס "ההצלה והעלייה של יהדות בולגריה " שנערך באוניברסיטת חיפה.
משתתפים ד"ר משה מוסק