English

חברה

הקוראן לחינוך הילד
תאריך הקלטה: 24/06/2008

משך: 6 דקות
ד"ר עפר גרוזברד מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה מדבר על ספרו החדש "הקוראן לחינוך הילד", שמשלב בין פסוקים מהקוראן, סיפורים מהתרבות הבדואית והסברים פסיכולוגיים מערבים למתן פתרון לסוגיות חינוכיות.