English

חברה

סיפורה של הרטוב: היישוב העברי (הבולגרי) הראשון בארץ
תאריך הקלטה: 01/04/2008

שפה: עברית
משך: 31 דקות
הדבר האמיתי היחיד שבנה את השורשים של יהודי בולגריה כחקלאים בארץ ישראל הוא הסיפור של המושבה הרטוב, אך למרות זאת סיפורה של המושבה אינו ידוע. פרופ' יוסי בן ארצי, רקטור אוניברסיטת חיפה, מגולל את סיפורה של המושבה הרטוב, התפתחותה וגורלה לאורך ההיסטוריה.