English

חברה

היבטים כלכליים של החלטות הוועדה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה
תאריך הקלטה: 23/06/2008

שפה: עברית
משך: 14 דקות
פרופ' עומר מואב מהאוניברסיטה העברית וממרכז שלם מדבר על סוגיית הפיצויים שמגיעים לניצולי השואה לשיפור מצבם הכלכלי.