English

חברה

ועדת החקירה הממלכתית: התלבטויות במרוץ הזמן
תאריך הקלטה: 23/06/2008

משך: 19 דקות
עו"ד אמנון דה-הרטוך, התמנה מטעם משרד המשפטים לסייע לוועדת החקירה בעבודתה. הוא מתייחס בהרצאתו לסוגיות שונות כמו: מי מוגדר לניצול שואה? על מה דנה הוועדה? ועוד.