English

חברה

קולות הניצולים
תאריך הקלטה: 23/06/2008

שפה: עברית
משך: 16 דקות
ועדת החקירה קיבלה פניות רבות של ניצולי שואה. ד"ר טובה בנד-וינטרשטיין מביאה את קולות הניצולים, מספרת מה הניע אותם לפנות אל הועדה ומה ניתן ללמוד מהמכתבים שכתבו.