English

בטחון ומדינה

מדיניות הביטחון של מדינת ישראל
תאריך הקלטה: 15/05/2008

שפה: עברית
משך: 40 דקות
האלוף (במיל') עמוס גלעד, ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון מדבר על המציאות הביטחונית של מדינת ישראל ועל יחסיה הביטחוניים עם המדינות השכנות לה.