English

מדע ורפואה

צופן העתיד
תאריך הקלטה: 17/02/2009

שפה: עברית
משך: 26 דקות
שיחה עם ד"ר דוד פסיג, עתידן המתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי מאוניברסיטת בר אילן על ספרו החדש "צופן העתיד" בו הוא מציג 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון ומשרטט את דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.