English

חברה

שיוויון בקיבוצים
תאריך הקלטה: 05/08/2009

שפה: עברית
משך: 9 דקות
רוב הקיבוצים בימינו עברו תהליך זה או אחר של הפרטה, אבל פעם הקיבוצים היו שיוויונים. ראיון עם ד"ר ראובן שפירא מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי שבדק במחקריו האם הקיבוצים אכן היו שיוויונים.