English

כלכלה ומשפט

תיירות בת-קיימא ותיירות אקולוגית
תאריך הקלטה: 31/12/2009

שפה: עברית
משך: 5 דקות
ביום ראשון, ה- 3.1.2010 יתקיים באוניברסיטת חיפה כנס בנושא: תיירות בת-קיימא ותיירות אקולוגית: מתיאוריה למעשה. פרופ' יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות באוניברסיטה מספר על הכנס.
מידע נוסף לתוכניית הכנס