English

כלכלה ומשפט

מתיירות בת-קיימא כאידיאולוגיה לתיירות אקולוגית בפועל
תאריך הקלטה: 03/01/2010

שפה: עברית
משך: 15 דקות
פרופ' יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה מדבר על האידיאולוגיה של תיירות בת-קיימא, מה נעשה איתה ומה ניתן לעשות איתה בעתיד.