English

כלכלה ומשפט

חקר תיירות אקולוגית בישראל: המקרה של אגמון החולה
תאריך הקלטה: 03/01/2010

שפה: עברית
משך: 18 דקות
בחמש השנים האחרונות נערכו כמה מחקרים ב"אגמון החולה". מטרתם היתה לבדוק איך אפשר לפתח את אתר הטבע והנופים לאתר של תיירות אקולוגית. על כך ועל מסקנות המחקרים בהרצאתה של ד"ר נגה קולינס-קריינר מהמרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה.