English

כלכלה ומשפט

כלכלה ותיירות בת קיימא: ההיבט הפרטי לעומת הציבורי
תאריך הקלטה: 03/01/2010

שפה: עברית
משך: 22 דקות
האם יש שוק לתיירות אקולוגית? האם לצרכים יש מודעות סביבתית כשהם רוכשים מוצרים? האם משתלם מבחינה ציבורית להשקיע בתיירות אקולוגית? פרופ' ניר בקר מהמחלקה לכלכלה וניהול במכללת תל חי על הבעייתיות בתיירות אקולוגית הן מההיבט הפרטי והן מהציבורי.
משתתפים פרופ' ניר בקר