English

תרבות ואמנות

מילון השקרים והתירוצים
תאריך הקלטה: 07/02/2010

שפה: עברית
משך: 30 דקות
פרופ' אדיר כהן אסף אלפי שקרים ותירוצים שאנו משתמשים בהם במהלך חיינו לספר אחד "מילון השקרים והתירוצים". הוא נפגש עם פרופ' עליזה שנהר, נשיאת מכללת עמק יזרעאל לשיחה על תפקיד השקרים והתירוצים בחיינו.