English

מדע ורפואה

בריחת המוחות
תאריך הקלטה: 09/04/2010

שפה: עברית
משך: 58 דקות
בתכנית המסכמת את הסדרה, עו"ד אורן אסמן מראיין את ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל, שמתייחס למחסור החמור ברופאים בישראל, "בריחת המוחות" לחו"ל, חינוך ערכי של הרופאים בבתי הספר לרפואה, והתערבות המערכת הפוליטית בשיקולים רפואיים.
מידע נוסף אודיו בלבד