English

בטחון ומדינה

אנטישמיות ודה-לגיטימציה בחברה האירופאית
תאריך הקלטה: 12/04/2010

שפה: עברית
משך: 23 דקות
אביבה רז- שכטר, מנהלת המחלקה למאבק באנטישמיות במשרד החוץ, בניסיון לתת תמונה של הפעילות המדינית בה עוסק משרד החוץ בתחום הדה-לגיטימציה של ישראל. כיצד מתמודדים עם האתגר הגדול שמציבות הפנים החדשות של האנטישמיות?