English

בטחון ומדינה

מסגור הקונפליקט בשתי יבשות ומיתוס ההסברה
תאריך הקלטה: 12/04/2010

שפה: עברית
משך: 18 דקות
השאלה היא לא למה התקשורת בעולם שונאת את ישראל, אלא למה העולם שונא את ישראל? פרופ' גדי וולפספלד מהחוג לתקשורת ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית מנסה לנפץ את המיתוסים הגדולים של ההסברה, התקשורת ויחסי הציבור של ישראל.