English

בטחון ומדינה

להסיר את המכס: על ייצוא החוצפה הישראלית
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 15 דקות
כדי שלישראל תהיה דיפלומטיה ציבורית יעילה היא צריכה להשתמש ב"חוצפה הישראלית" כלפי חוץ ולא רק כלפי פנים. ד"ר עמנואל נבון מאוניברסיטת ת"א מדבר על הפסקת "החנוניות" של ישראל כלפי טורקיה ושאר מדינות העולם, וטוען כי ישראל צריכה להאמין בזכות קיומה ולהעמיד את המדברים בגנותה במקומם.