English

בטחון ומדינה

ה"מלחמה החדשה": כיצד השתנו פניה של המלחמה וכיצד על ישראל להיערך לקראתה
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 25 דקות
ה"מלחמה החדשה" נמשכת לאורך שנים, היא מאופיינת בלחימה מול ארגוני גרילה ואין לה מקום מוגדר או גבולות לחימה ברורים. העימות הוא כלכלי, מדיני, צבאי ומשפטי וכל החזיתות מתערבבות אחת בשנייה. ח"כ ד"ר נחמן שי, דובר צה"ל לשעבר, מגדיר את החוקים של ה"מלחמה החדשה" ומציע דרכים להתמודדות איתה.
משתתפים ד"ר נחמן שי