English

בטחון ומדינה

ישראל כאישיות מותגית: המלצות לכיווני פעולה
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 19 דקות
למדינת ישראל בעידן המודרני של תחרות כלכלית קשה מול מדינות וערים לא פחות חשוב להיות אטרקטיבית מאשר צודקת. איך נאתר את היתרון היחסי של ישראל? כיצד נציג לעולם את מה שיש לישראל להציע? ואיך פינגווינים קשורים לעניין? עידן אהרוני, ממונה פרויקט מיתוג ישראל מטעם משרד החוץ מדבר על הפרויקט.
משתתפים עידו אהרוני