English

בטחון ומדינה

אתר אינטרנט כ"מדורת השבט" של חובבי ציון
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 20 דקות
"האינטרנט הוא לא מדיה - הוא חלק מהחיים", כך טוען יריב קרני, מנכ"ל אתר Jpost.com, שנוגע בארבעה מליון אנשים מדי חודש ומשפיע על רבים נוספים. מהו מקומו של האתר בהסברה הישראלית ומדוע ממשלת ישראל לא משתמשת בו לצרכיה הדיפלומטיים?
משתתפים יריב קרני