English

בטחון ומדינה

הסברה ע"י ממשל באמצעי תקשורת חדשים
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 17 דקות
המהפכה הטכנולוגית האדירה באמצעי התקשורת מעמידה את התיאוריות הותיקות בחקר התקשורת בפני שינוי מהותי. ממשל שלא יעסוק בהסברה יהפוך ללא רלוונטי, אך האם הוא יכול להיות יעיל כאשר הוא מסביר בעצמו? האם ממשל יכול לפתח אישיות אינטרנטית ולהשתמש בחוכמת ההמון ליצירת תכנים? ד"ר נעם למשטרייך-לטר, דיקן ביה"ס לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה, מסביר מה מחייבת נוכחות ממשלתית ברשת.