English

בטחון ומדינה

מה יכולה ישראל ללמוד מהניסיון של מדינות שחוו משבר תדמיתי
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 17 דקות
בכל קמפיין שיווקי ישנם מרכיבים שחייבים להתקיים כדי שהוא יצליח. איזה מרכיבים צריכים להתקיים במסע שיווקי של מדינה? ד"ר אלי אברהם, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה בוחן את האסטרטגיות שישראל השתמשה עד היום בשיווקה בעולם ומסביר איך אפשר לשפר את אופן השיווק?