English

חברה

ההשפעה של הגדלת שטח המסך והוספת מידע חזותי על למידה בהרצאות
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: עברית
משך: 14 דקות
שימוש במצגות הפך לכלי מרכזי בהרצאות פרונטליות. יש בהן יתרונות: המרצים אוהבים להשתמש בהן והסטודנטים שמחים לקבל את סיכומי ההרצאות. ד"ר יואל לניר מהחוג לניהול מערכות מידע באוניברסיטת חיפה מדבר על ההשפעה של הוספת המידע החזותי להרצאות ואף על החסרונות שבהן.
משתתפים ד"ר יואל לניר