English

חברה

שימוש הספריות בטוויטר: מחקר גישוש
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: עברית
משך: 13 דקות
ד"ר נועה אהרוני מהמחלקה למידע באוניברסיטת בר אילן מדברת על השימוש שעושים אנשים בטוויטר ואיך יכולות הספריות להשתמש בו כדי לקדם את עניינן.