English

חברה

בלי זוהר: מחקרים (לא טרנדיים בעליל) על אחזור קבצים אישיים
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: עברית
משך: 20 דקות
רוב האנשים עברו כבר מזמן לעבוד בסביבה ממוחשבת ושומרים את כל הקבצים על המחשב. אולם, פעמים רבות מבזבזים זמן רב בחיפוש תיקיות אישיות חשובות ששמרו. ד"ר עופר ברגמן מהמחלקה למידע באוניברסיטת בר אילן מדבר על הבעייתיות באחזור קבצים אישיים ומציג מחקרים בנושא.
משתתפים ד"ר עופר ברגמן