English

חברה

התנהגות באינטרנט: ההשלכות על כולנו
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: אנגלית
משך: 49 דקות
התפתחות העולם הדיגיטלי בשנים האחרונות משפיעה ועוד תשפיע על רובנו. פרופ' דייוויד ניקולס מ- UCL מסביר החשיבות של התפתחות העולם הדיגיטלי.