English

בטחון ומדינה

ניהול תפיסות סיכון באמצעות מערכת "מידע יזום" בתנאי משבר
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 15 דקות
תיירים רבים מוכנים לקחת סיכון ולבקר ביעדים אשר נחשבים מסוכנים. במדינות רבות אין מערכות שתפקידן להסביר לתיירים את האיום עליהם וחלקן אפילו מסתירות מידע זה. פרופ' יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה מדבר על המניעים והמוכנות של תיירים לקחת סיכון שכזה.