English

בטחון ומדינה

השפעת משפט אייכמן על יחסי ישראל-גרמניה
תאריך הקלטה: 07/03/2011

שפה: עברית
משך: 36 דקות
כיצד השפיע משפט אייכמן על היחסים בין ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה? פרופ' רוני שטאובר מאוניברסיטת תל אביב שעורך מחקר על מקומו של משרד החוץ הישראלי בהתפתחות היחסים בין ישראל לבין גרמניה בשנים 1953-1965 מסביר ומתאר את הרגישות של הגרמנים ביחס לתדמיתם בדעת הקהל המערבית?