English

בטחון ומדינה

צילה הארוך של חטיפת אייכמן: יהודי ארגנטינה ו"אשמת הנאמנות הכפולה"
תאריך הקלטה: 07/03/2011

שפה: עברית
משך: 23 דקות
בשנת 1960 נחטף אדולף אייכמן ע"י המוסד בארגנטינה והובא למשפט בישראל. פרשת חטיפתו השפיעה על היחסים בין ישראל לארגנטינה ועל היחס של החברה הארגנטינאית והמערכת הפוליטית ליהודי ארגנטינה. פרופ' רענן ריין מאוניברסיטת תל אביב מברר מדוע המשבר בין שתי המדינות הסתיים תוך מספר שבועות בלבד ומה היתה המשמעות שלו לטווח בינוי וארוך על מעמדה של הקהילה היהודית בארגנטינה.