English

חברה

השכונה: אוטוביוגרפיה כמנהרת זמן?
תאריך הקלטה: 11/03/2012

שפה: עברית
משך: 26 דקות
פרופ' נתן ינאי הידוע במחקריו על הפוליטיקה הישראלית ומשבריה, לא חדל להפתיע מאז פרישתו לגמלאות. יחד עם ספרי שירה שכתב, ראתה אור לאחרונה אוטוביוגרפיה שלו, 'השכונה' (בהוצאת כרמל), בה הוא מתאר את ילדותו התל אביבית בשנות הארבעים של המאה הקודמת, ערב הקמת המדינה. בכנות יוצאת דופן ותוך עמידה מרתקת על הקשר בין הפרטים לבין המשמעות ההיסטורית הכללית של המעשים, מתאר פרופ' ינאי בשיחה עם פרופ' מוטי גולני, את החלטתו, הנועזת במידה ידועה של איש מחקר, להוציא לאור ביוגרפיה שיש בה הן חשיפה אישית והן הפגנת יכולת ספרותית מרגשת.