English

חברה

המתח בחיינו, כיצד הגענו עד הלום? היכן טעינו בדרך?
תאריך הקלטה: 19/05/2013

שפה: עברית
משך: 17 דקות
תגובת "ברח או הילחם" שנועדה אבולוציונית להציל אותנו בשעות חירום מופעלת עכשיו במהלך סדר היום הלחוץ של חיינו המודרניים. בחיים של היום הלחץ איננו נגמר ואילו האדם לא סיגל לעצמו יכולת התמודדות עמו. פרופ' אורנה בראון-אפל, ראש המגמה לקידום בריאות באוניברסיטת חיפה מדברת על הלחץ שבעבר היווה כלי להתמודדות עם סכנות ואילו בחיים המודרניים הוא גורם לנו לנזקים בריאותיים.