English

תרבות ואמנות

ראיון עם עזריה אלון
תאריך הקלטה: 19/11/2013

שפה: עברית
משך: 37 דקות
פרופ' עוז אלמוג משוחח עם עזריה אלון במסגרת יום עיון ופתיחת תערוכת צילומים לכבוד עזריה אלון במלאת לו 95 שנים.