English

חברה

חלום של סיפור: הרצאת מבוא חלק א
תאריך הקלטה: 05/06/2006

שפה: עברית
משך: 27 דקות
הרצאת מבוא לסדרה בהנחיית ד"ר רווית ראופמן, במסגרתה ייבחנו המשמעויות הנסתרות בחלומותיהם של האורחים באולפן - הייצוג החלומי ומשמעותו.