English

מדע ורפואה

הלוויתנאים ואנחנו - הדולפין והאדם: הטוב, הרע והמכוער
תאריך הקלטה: 26/06/2006

שפה: עברית
משך: 27 דקות
סדרת שיחות בנושא חקר היונקים הימיים בישראל (בעיקר דולפינים ולוויתנים) , בהשתתפות ביולוגיים-ימיים ופסיכוביולוג מאוניברסיטת חיפה וממכון מחמל"י. הדיונים מלווים בצילומים מהשטח.
מידע נוסף ד"ר עוז גופמן ממליץ:
אתר מחמל"י