English

תרבות ואמנות

הדקדוק הפנימי
תאריך הקלטה: 01/11/2004

שפה: עברית
משך: 26 דקות
סופרים מקריאים קטעים מספריהם. דוד גרוסמן מקריא מתוך "הדקדוק הפנימי" – עולמו הפנימי של נער מתבגר, דור שני לשואה שהתפתחותו הגופנית מתעכבת בשכונת בית הכרם בשנות ה-60.
משתתפים דוד גרוסמן