English

מדע ורפואה

הכנת קהילות להתקפה על העורף

שפה: עברית
משך: 28 דקות
קהילות רבות בעולם, ובפרט בישראל, חיות במצבי סיכון ולחץ ביטחוניים, שבעקבותיהם עלול להיווצר מתח נפשי. כיצד ניתן לתגבר את חוסנה של הקהילה מפני אירועי לחץ שונים? פרק מתוך סדרה בהנחיית פרופ' אלי זומר, העוסקת בדחק וטראומה במעגל החיים