English

מדע ורפואה

התוצאות הנפשיות של התעללות בילדים

שפה: עברית
משך: 27 דקות
התעללויות בילדים הן בדרך כלל אירועים שמתרחשים בתוך המשפחה. פרופ' אלי זומר מארח את אורית נווה, פסיכולוגית קלינית בכירה, בכדי לבאר את התופעה בפרק מתוך סדרה הדנה בדחק וטראומה במעגל החיים