English

יומן אקדמי

יומן אקדמי 1-5-2
תאריך הקלטה: 17/07/2006

שפה: עברית
משך: 25 דקות
על יחסי רופא ומטופל בעידן האינטרנט, הצצה אל ירדן והתמורות שחלו בה עם השנים בספר "ירדן: החיפוש אחר זהות" וגם על השימוש בכסאות בטיחות במגזר הערבי