English

יומן אקדמי

יומן אקדמי 27-3-1
תאריך הקלטה: 06/06/2006

שפה: עברית
משך: 25 דקות
על כיצד משפיעים עלינו זכרונות טראומה מודחקים, טכניקת "הריקודים האוויריים" של הדולפינים ועל אתר מצלמות ייחודי חדש באינטרנט
מידע נוסף פרופ' חיים קותיאל ממליץ:
אתר Carmel Sky