English

בטחון ומדינה

סדרה: 50 שנה למשפט אייכמן - האירוע וחותמו
סדרה: 50 שנה למשפט אייכמן - האירוע וחותמו לפרשת אייכמן היתה חשיבות מאוד בכניסת השואה לתודעה הציבורית. כנס בנושא שנערך באוניברסיטת חיפה מדבר על ההשפעות של הפרשה על היחסים של ישראל עם גרמניה וארגנטינה, על הקשר בין פרשה זו לפרשת לבון, איך הפרשה פורסמה בעיתונות האידית בישראל, מה היה תפקיד הרדיו במהלך המשפט ועוד.
בזמן משפט אייכמן היה הרדיו בארץ הכלי העיקרי שבאמצעותו חווה הציבור את המשפט. סוחרים היו סוגרים חנויות, נהגים היו עוצרים בצידי הכביש ומורים אף היו מפסיקים שיעורים כדי לאפשר לתלמידים להאזין למשפט. פרופ' תמר ליבס וד"ר עמית פינצ'בסקי מהאוניברסיטה העברית מתארים את חווית האזנה למשפט ואת הויכוח על המטרות הפוליטיות והאידיאולוגיות שעמדו מאחורי המשפט.
בחברה הישראלית ובמחקר משפט אייכמן הוסכם כי הוא היווה נקודת מפנה ביחס החברה הישראלית והממסד הישראלי לשואה, לזכרה ולמי ששרד אותה. אך האם רושם זה רווח גם בקרב הניצולים בארץ? גלי דרוקר בר-עם מהאוניברסיטה העברית בחנה את קהילת הניצולים דוברי יידיש בישראל כפי שבאו לידי ביטוי בעיתונות יידיש בישראל שהגיבה למשפט.
המדינה המרכזית בה פעל אייכמן והיה אחראי להשמדת יהודיה היתה הונגריה. לכן, היה ברור כי לנושא ההונגרי יהיה חלק מרכזי במשפט אייכמן, בעדויות, בעיתונות ובדעת הקהל. פרופ' רפי ואגו מאוניברסיטת תל אביב מדבר על החשיבות שייחסה הונגריה ללכידתו של אייכמן, חקירתו ומשפטו ועל התעלמותה של רומניה ללכידתו.
כיצד השפיע משפט אייכמן על היחסים בין ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה? פרופ' רוני שטאובר מאוניברסיטת תל אביב שעורך מחקר על מקומו של משרד החוץ הישראלי בהתפתחות היחסים בין ישראל לבין גרמניה בשנים 1953-1965 מסביר ומתאר את הרגישות של הגרמנים ביחס לתדמיתם בדעת הקהל המערבית?
בראשית שנות השישים של המאה הקודמת התחוללו שני אירועים שהסעירו את החברה הישראלית ומהווים נקודת צומת בהיסטוריה של המדינה. משפט אייכמן היה אירוע משפטי שקשור ליחס החברה הישראלית לשואה ולניצוליה. האירוע השני הוא "פרשת לבון", פרשה פוליטית שהיתה הסקנדל הגדול ביותר בקורות המדינה. פרופ' יחיעם ויץ מעוניברסיטת חיפה מדבר על הקשר בין שתי הפרשות ומסביר כיצד ניתן לראות את השינוי בעולם המיתוסים של המדינה והחברה דרכן.
בשנת 1960 נחטף אדולף אייכמן ע"י המוסד בארגנטינה והובא למשפט בישראל. פרשת חטיפתו השפיעה על היחסים בין ישראל לארגנטינה ועל היחס של החברה הארגנטינאית והמערכת הפוליטית ליהודי ארגנטינה. פרופ' רענן ריין מאוניברסיטת תל אביב מברר מדוע המשבר בין שתי המדינות הסתיים תוך מספר שבועות בלבד ומה היתה המשמעות שלו לטווח בינוי וארוך על מעמדה של הקהילה היהודית בארגנטינה.